İHA 3 EĞİTİMİ MÜFREDAT TOPLAM 150 DERS SAATİ

1) HAVA ARACI GENEL BİLGİSİ -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve Motor (Enerji Sistemi) ( 24 SAAT)

* Acil Durum Donanımı
* Hava aracı bilgisi: Hava aracı tanımı ve İHA; İHA kabiliyeti ve görevleri; İHA sistem tasarımı; İHA bileşenleri ve sistemleri; Havacılık terimleri ve tanımlar; Yakıt sistemleri; LIPO bataryalar; Servolar
* Temel uçuş prensipleri ve kanunlar: Sabit ve döner kanat; Rotor ve çoklu-rotor; Motor, rotor ve hareket mekanizmaları; Elektrikli ve benzinli motorlar; Kanat ve pervane profili; Pervaneler ve kanatlar Kısıtlamalar: Operasyon zarfı; Stabilite; Kütle; Ağırlık merkezi; Faydalı yüklerin uçuşa etkisi
* Komuta ve kontrol: Otonom uçuş; Görerek uçuş; Manuel müdahale ve devre dışı bırakma; Uçuş kontrol modları
* Alet düzeni
* Kütle ve denge

2) OPERASYONEL USÜLLER l (İşletme Yöntemleri) ( 14 SAAT)

* Planlama öncesi: Tasarlanan görevin değerlendirilmesi
* Saha değerlendirmesi
* Emniyetli operasyon ortamının oluşturulması: Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi; Basitleştirici önlemler; Arazi sahibinin izni
* Durumsal farkındalık: Bölge; Hava sahası; Hava alanları; Manialar; Toplum
* İletişim: Yalnız çalışma; ATC ile iletişim; Diğer kullanıcılarla birlikte çalışma
* Uçuş öncesi: Uçuş öncesi kontroller; Takılı parçaların, faydalı yüklerin emniyeti; Uçuşa elverişlilik; Arıza kontrolleri; Batarya koşulları; Hava durumu
* Uçuş sırasında: Uçuşu izleme; Batarya durumu; Görsel görüş hattı; Çarpışmayı önleme ve ayrıştırma
* Uçuş sonrası: Uçuş sonrası faaliyetler; Uçuş ayrıntılarının kayıt edilmesi ve geri bilgilendirme; Uçuş sonrası bakım
* Acil durum müdahaleleri: Kontrolün kaybedilmesi ve sürüklenme; Yanlış işlemler; Tahsis edilmiş sahanın açık olmaması; Hava aracı çarpışmasının önlenmesi; Çarpışmadan kaçınma
* Güvenlik: Hava aracına ve kumandalarına serbest erişim

3) UÇUŞ PLANLAMASI ve İZLEME ( 19 SAAT)

* İHA operasyonları: Uçuş planı ve uçuş hazırlığı; Uçuşa karar verme; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Uçuşların kayıt edilmesi ve bildirim
* Emniyetli operasyon: Havacılık prensipleri; Hava aracının uzaktan kumanda edilmesi gerekleri; Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi
* Uçuş emniyeti: Çarpışmanın engellenmesi; Fark edilme ve kaçınma
* Mesafe; İrtifa; Sürat; Dikkat
* İnsanlar, kalabalıklar ve topluluklar üzerinde uçuş: Üçüncü taraf güvencesi

4) METEOROLOJİ ( 15 SAAT)

* Meteorolojinin tanımı; CAVOK, SKC ve NSC Hava bilgisi kaynakları ve yorumlama: Hava raporu
kaynakları; Farkındalık; İHA operasyonları için raporlar, tahminler ve meteorolojik konvansiyonlar; Değerlendirmeler
* Yağış, bulut ve kumulonimbus etkileri
* Faktörler: Rüzgâr; Sıkışma; Maskeleme; Buzlanma; Türbülans; Konveksiyon, adveksiyon
* Atmosfer ve görüş faktörü; Meteorolojik görüş; Şehir etkisi
* Sıcaklık ve basınç farklılıkları
* Operasyonel zarf

5) HAVA HUKUKU ve ATC USULLERİ ( 15 SAAT )

* Sorumluluklar: Sözleşmeler ve uygulamalar; Kişisel haklar ve yasal sorumluluklar; Mülkiyet hakları ve izinler; Operasyon sahası ve erişim; Uçuş öncesinde/sırasında/sonrasında yapılacaklar
* Havacılık frezyolojisi: Terminoloji; Havacılık alfabesi; Standart terimler; Standart konuşma usulleri
* ATC usulleri: Standart VFR meydan turu; ATC ile iletişim; Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı
* Hava seyrüsefer talimatları: İlgili terimler ve tanımlar; Çarpışmanın önlenmesi (algılama ve sakınma)
* Türkiye havacılık (hava sahası) düzenlemeleri: Genel bakış; Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
* İHA mevzuatı: Kurallara genel bir bakış; İHA pilotu lisanslandırma; İHA kayıt ve tescil
* Olay ve kaza bildirimi: Genel ve özel kurallar; Kural ihlali ve olay bildirimi; Kaza inceleme
* Sigorta: Hava aracı ve üçüncü taraf güvencesi

6) SEYRÜSEFER ( 22 SAAT )

* Konumlandırma: Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler; 3 boyutlu konumlandırma; Referans sistemleri
* GPS prensipleri
* Harita okumaları: Ölçek; İrtifa; Yükseklik; Mesafe
* Havacılık haritaları: Özel haritalar; Yorumlama
* Operasyon kuralları: Uçuş prosedürleri ve temel eğitim; Acil durumlar
* Hava sahası genel bilgisi: Uçuş bilgilendirme bölgesi (FIR)
* Hava sahası sınıflandırması: Ayrıştırma ilkeleri; Tehlikeli sahalar; Uçuşa yasak bölgeler; Kısıtlanmış sahalar; Geçici hava sahası kısıtlamaları
* Özel hava sahası türleri: Hava limanı trafik bölgesi (ATZ); Kontrollü hava sahası (CTR); Ayrılmış hava sahası (Planör, paraşüt faaliyet sahaları)
* Bilgi yayınları ve teyitler/onaylar: Türkiye havacılık bilgi yayınları (AIP, AIC, NOTAM); Üçüncü taraflar
* İHA operasyonları: Görsel görüş hattı; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Risk değerlendirmesi

7) UÇUŞ PRENSİPLERİ ( 18 SAAT )

* Aviyonik sistemler: Görüntüleme sistemleri; Yer kontrol istasyonu bileşenleri; Transponder; Algıla ve sakın; Kumanda/Kontrol sistemleri; Faydalı yükler ve sensör sistemleri
* Kumanda edilebilir sistemler: Giriş ve tanım; İHA kumanda donanımı ve yazılımı; Yer istasyonu donanımı ve yazılımı; Entegrasyon sorunları; Otopilot ve elle kumanda; Radyo kontrol
sistemleri
* Komuta ve kontrol: Veri bağı frekansları ve spektrum; Veri bağlantıları ve kontrolleri Performans

8) İNSAN PERFORMANSI ve KISITLAMALARI ( 10 SAAT )

* İyi havacılık uygulamaları
* Sağlık gerekleri: Ekip sağlığı önlemleri, alkol, ilaç ve tedavi,
* Sağlık kısıtlamaları
* Yorgunluk ve dikkat eksikliği: Uçuş süreleri ve iş yükü, uçuş zamanları, Çalışma saaatleri
* Açık havada ve yalnız çalışma: Havanın etkisi; Uzaktan ve yalnız çalışma; Derinlik algılama; Kör nokta; Tarama teknikleri; Karar süreçleri
* Sosyal baskı, stres ve güven: Ekip ve meslektaş yönetimi; Halk ve üçüncü taraflar; Müşterilerden kaynaklanan stres ve baskı

9) İLETİŞİM ( 6 SAAT )

* VFR iletişim
* IFR iletişim

10) BAKIM ve ONARIM ( 5 SAAT )

* Kontroller ve bakım: Uçuş öncesi kontroller ve bakım; Uçuş sonrası ve bakım; Dönemsel kontrol ve bakım
* Kaza sonrası bakım ve onarım
* Vaka incelemesi

* Sistem bakımı ve onarımlar: Hava aracının ve takılı parçaların güvenliği, İmalatçının tavsiyeleri, Emniyetli uçuş gerekleri