İHA 2 MÜFREDAT TOPLAM 90 DERS SAATİ

2) HAVA ARACI GENEL BİLGİSİ -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve Motor (Enerji Sistemi) ( 14 SAAT)

Acil Durum Donanımı
*Hava aracı bilgisi: Hava aracı tanımı ve İHA; İHA kabiliyeti ve görevleri; İHA sistem tasarımı; İHA *bileşenleri ve sistemleri; Havacılık terimleri ve tanımlar; Yakıt sistemeleri; LIPO bataryalar; Servolar
*Temel uçuş prensipleri ve kanunlar: Sabit ve döner kanat; Rotor ve çoklu-rotor; Motor, rotor ve hareket mekanizmaları; Elektrikli ve benzinli motorlar; Kanat ve pervane profili; Pervaneler ve kanatlar Kısıtlamalar: Operasyon zarfı; Stabilite; Kütle; Ağırlık merkezi; Faydalı yüklerin uçuşa etkisi
*Komuta ve kontrol: Otonom uçuş; Görerek uçuş; Manuel müdahale ve devre dışı bırakma; Uçuş kontrol modları
*Alet düzeni
*Kütle ve denge

2) OPERASYONEL USÜLLER l (İşletme Yöntemleri) ( 8 SAAT)

*Planlama öncesi: Tasarlanan görevin değerlendirilmesi
*Saha değerlendirmesi
*Emniyetli operasyon ortamının oluşturulması: Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi; Basitleştirici önlemler; Arazi sahibinin izni
*Durumsal farkındalık: Bölge; Hava sahası; Hava alanları; Manialar; Toplum
*İletişim: Yalnız çalışma; ATC ile iletişim; Diğer kullanıcılarla birlikte çalışma
*Uçuş öncesi: Uçuş öncesi kontroller; Takılı parçaların, faydalı yüklerin emniyeti; Uçuşa elverişlilik; Arıza kontrolleri; Batarya koşulları; Hava durumu
*Uçuş sırasında: Uçuşu izleme; Batarya durumu; Görsel görüş hattı; Çarpışmayı önleme ve ayrıştırma
*Uçuş sonrası: Uçuş sonrası faaliyetler; Uçuş ayrıntılarının kayıt edilmesi ve geri bilgilendirme; Uçuş sonrası bakım
*Acil durum müdahaleleri: Kontrolün kaybedilmesi ve sürüklenme; Yanlış işlemler; Tahsis edilmiş sahanın açık olmaması; Hava aracı çarpışmasının önlenmesi; Çarpışmadan kaçınma
*Güvenlik: Hava aracına ve kumandalarına serbest erişim

3) UÇUŞ PLANLAMASI ve İZLEME ( 11 SAAT)

*İHA operasyonları: Uçuş planı ve uçuş hazırlığı; Uçuşa karar verme; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Uçuşların kayıt edilmesi ve bildirim
*Emniyetli operasyon: Havacılık prensipleri; Hava aracının uzaktan kumanda edilmesi gerekleri; Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi
*Uçuş emniyeti: Çarpışmanın engellenmesi; Fark edilme ve kaçınma
*Mesafe; İrtifa; Sürat; Dikkat
*İnsanlar, kalabalıklar ve topluluklar üzerinde uçuş: Üçüncü taraf güvencesi

4) METEOROLOJİ ( 9 SAAT)

*Meteorolojinin tanımı; CAVOK, SKC ve NSC Hava bilgisi kaynakları ve yorumlama: Hava raporu
kaynakları; Farkındalık; İHA operasyonları için raporlar, tahminler ve meteorolojik konvansiyonlar; Değerlendirmeler
*Yağış, bulut ve kumulonimbus etkileri
*Faktörler: Rüzgâr; Sıkışma; Maskeleme; Buzlanma; Türbülans; Konveksiyon, adveksiyon
*Atmosfer ve görüş faktörü; Meteorolojik görüş; Şehir etkisi
*Sıcaklık ve basınç farklılıkları
*Operasyonel zarf

5) HAVA HUKUKU ve ATC USULLERİ ( 9 SAAT )

*Sorumluluklar: Sözleşmeler ve uygulamalar; Kişisel haklar ve yasal sorumlulukar; Mülkiyet hakları ve izinler; Operasyon sahası ve erişim; Uçuş öncesinde/sırasında/sonrasında yapılacaklar
*Havacılık frezyolojisi: Terminoloji; Havacılık alfabesi; Standart terimler; Standart konuşma usulleri
*ATC usulleri: Standart VFR meydan turu; ATC ile iletişim; Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı
*Hava seyrüsefer talimatları: İlgili terimler ve tanımlar; Çarpışmanın önlenmesi (algılama ve sakınma)
*Türkiye havacılık (hava sahası) düzenlemeleri: Genel bakış; Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
*İHA mevzuatı: Kurallara genel bir bakış; İHA pilotu lisanslandırma; İHA kayıt ve tescil
*Olay ve kaza bildirimi: Genel ve özel kurallar; Kural ihlali ve olay bildirimi; Kaza inceleme
*Sigorta: Hava aracı ve üçüncü taraf güvencesi

6) SEYRÜSEFER ( 13 SAAT )

*Konumlandırma: Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler; 3 boyutlu konumlandırma; Referans sistemleri
*GPS prensipleri
*Harita okumaları: Ölçek; İrtifa; Yükseklik; Mesafe
*Havacılık haritaları: Özel haritalar; Yorumlama
*Operasyon kuralları: Uçuş prosedürleri ve temel eğitim; Acil durumlar
*Hava sahası genel bilgisi: Uçuş bilgilendirme bölgesi (FIR)
*Hava sahası sınıflandırması: Ayrıştırma ilkeleri; Tehlikeli sahalar; Uçuşa yasak bölgeler; Kısıtlanmış sahalar; Geçici hava sahası kısıtlamaları
*Özel hava sahası türleri: Hava limanı trafik bölgesi (ATZ); Kontrollü hava sahası (CTR); Ayrılmış hava sahası (Planör, paraşüt faaliyet sahaları)
*Bilgi yayınları ve teyitler/onaylar: Türkiye havacılık bilgi yayınları (AIP, AIC, NOTAM); Üçüncü taraflar
*İHA operasyonları: Görsel görüş hattı; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Risk değerlendirmesi

7) UÇUŞ PRENSİPLERİ ( 11 SAAT )

*Aviyonik sistemler: Görüntüleme sistemleri; Yer kontrol istasyonu bileşenleri; Transponder; Algıla ve sakın; Kumanda/Kontrol sistemleri; Faydalı yükler ve sensör sistemleri
*Kumanda edilebilir sistemler: Giriş ve tanım; İHA kumanda donanımı ve yazılımı; Yer istasyonu donanımı ve yazılımı; Entegrasyon sorunları; Otopilot ve elle kumanda; Radyo kontrol sistemleri
*Komuta ve kontrol: Veri bağı frekansları ve spektrum; Veri bağlantıları ve kontrolleri Performans

8) İNSAN PERFORMANSI ve KISITLAMALARI ( 6 SAAT )

*İyi havacılık uygulamaları
*Sağlık gerekleri: Ekip sağlığı önlemleri, alkol, ilaç ve tedavi,
*Sağlık kısıtlamaları
*Yorgunluk ve dikkat eksikliği: Uçuş süreleri ve iş yükü, uçuş zamanları, Çalışma saaatleri
*Açık havada ve yalnız çalışma: Havanın etkisi; Uzaktan ve yalnız çalışma; Derinlik algılama; Kör nokta; Tarama teknikleri; Karar süreçleri
*Sosyal baskı, stres ve güven: Ekip ve meslektaş yönetimi; Halk ve üçüncü taraflar; Müşterilerden kaynaklanan stres ve baskı

9) İLETİŞİM ( 5 SAAT )

*VFR iletişim
*IFR iletişim

10) BAKIM ve ONARIM ( 3 SAAT )

*Kontroller ve bakım: Uçuş öncesi kontroller ve bakım; Uçuş sonrası ve bakım; Dönemsel kontrol ve bakım
* Kaza sonrası bakım ve onarım
*Vaka incelemesi
*Sistem bakımı ve onarımlar: Havaaracının ve takılı parçaların güvenliği, İmalatçının tavsiyeleri, Emniyetli uçuş gerekleri